Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

  • Mar 21, 2015
  • 1239
Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT kịp thời cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế năm 2014, từ ngày 12/3/2015 Cục thuế Hà Nội bắt đầu tập huấn chính sách thuế cho CBCC và NNT trên địa bàn Hà Nội. Dưới dây là bài giảng Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội
Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

 

I. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

 

II. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

 

III. Một số điểm mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

 

IV. Những vấn đề cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2014;

 

V. Cải cách Hiện đại hoá ngành thuế Thủ đô.
 
Để xem chi tiết nội dung bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội.
 

Mời các bạn download bài giảng TẠI ĐÂY

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News