Bảng chấm công có công thức đủ 12 tháng chính xác nhất

  • Dec 02, 2021
  • 625
Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.
Bảng chấm công có công thức đủ 12 tháng chính xác nhất

1.Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng chấm công

- Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) phải lập bảng chấm công hàng tháng.

- Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,...) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 (tức là từ ngày 1 đến ngày 31) theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

- Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc  hưởng  BHXH,  giấy  xin  nghỉ  việc  không  hưởng  lương,...  về  bộ  phận kế  toán kiểm tra, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội.

- Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán cùng các chứng từ có liên quan.

2. Các phương pháp chấm công phổ biến hiện nay

Tùy theo quy định của từng công ty, tính chất công việc mà nhân viên đang đảm nhận sẽ áp dụng phương pháp chấm công tương ứng phù hợp.

Dưới đây là 4 phương pháp chấm công phổ biến và đạt hiệu quả nhất :

+ Chấm công theo ngày

Mỗi nhân viên - người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ thực hiện chấm công trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày - người phụ trách chấm công sau đó sẽ dùng 1 ký hiệu (đã được quy ước ) để chấm công ngày đó tương ứng cho nhân viên

+ Chấm công theo giờ

Trường hợp người lao động làm việc theo giờ thì áp dụng chấm công theo giờ - làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo ký hiệu quy định rồi ghi số giờ công thực bên cạnh ký hiệu tương ứng.

+ Chấm công bằng máy chấm công, vân tay, thẻ từ...

Hệ thống máy chấm công vân tay kiểm soát ra vào là một cỗ máy làm thay nhiệm vụ chấm công của 1 nhân viên nhân sự làm nhiệm vụ chấm công. Nhưng vì là máy móc nên sẽ không có sự sai sót và rất chính xác trong việc chấm công tính lương và kiểm soát giờ giấc làm việc của nhân viên

+ Chấm công nghỉ bù

Tức là người lao động làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm - khi đó họ được chấm nghỉ bù và vẫn tính trả lương thời gian.

Tải mẫu bảng chấm công TẠI ĐÂY

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: