Báo cáo tài chính

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 11, 2014
  • 623
Câu hỏi:
Các DN vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 144 có phải trình bày BCTC năm 2005 theo quy định của Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính không?
Trả lời:

Về nguyên tắc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải lập và trình bày Báo cáo tài chính theo qui định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được vận dụng các qui định cụ thể theo QĐ 1177 và QĐ 144. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được Bộ Tài chính nghiên cứu và dự kiến ban hành lại trong năm 2006, khi đó sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: