BCKQKD

  • Dương Hà
  • 562
  • 0
anh chị chỉ dum em! năm năm cty em lời 27 triệu, năm trước cty lỗ 22 triệu, vậy lợi nhuận sau thuế năm nay trên bảng BC KQ KD của cty em la bao nhiêu