Biểu mẫu

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

 • Ke Toan Gioi
 • 1204
 • 0
Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

 • Ke Toan Gioi
 • 2174
 • 2
Mẫu Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Mẫu Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

 • Ke Toan Gioi
 • 1654
 • 1
Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

 • Ke Toan Gioi
 • 2198
 • 5
Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

 • Ke Toan Gioi
 • 942
 • 0
MẪU QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐI CÔNG TÁC BẢN SONG NGỮ

MẪU QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐI CÔNG TÁC BẢN SONG NGỮ

 • Ke Toan Gioi
 • 43
 • 2
MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCH ANH-VIỆT

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCH ANH-VIỆT

 • Ke Toan Gioi
 • 44
 • 3