Các trường hợp không bắt buộc thực hiện thủ tục hải quan với doanh nghiệp chế xuất

  • Dec 23, 2021
  • 765
Mở tờ khai hải quan là bước quan trọng trong quy trình xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà doanh nghiệp chế xuất (DNCX) và đối tác được lựa chọn có thực hiện thủ tục hải quan hay không. Điều này được quy định rõ ràng tại các văn bản, thông tư của Bộ tài chính.
Các trường hợp không bắt buộc thực hiện thủ tục hải quan với doanh nghiệp chế xuất

1. Những trường hợp không bắt buộc thực hiện thủ tục hải quan với DNCX

Theo các quy định hiện hành, được hướng dẫn tại Điều 16, Khoản 2 của Thông tư 219/2013/TT-BTC đã quy định về các điều khoản khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

“….Tờ khai hải quan với các loại hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính …

Riêng với những trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

– Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử: trong đối tượng này, thì không cần có tờ khai hải quan. Các cơ sở kinh doanh cần phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

– Cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường.

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

– Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giày, ủng, găng tay)…”.

 

Và ngoài ra theo các hướng dẫn về thủ tục hải quan tại khoản 50 Điều 1 của Thông tư 39/2018/TT-BTC và điều 74 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC vào ngày 25 tháng 03 năm 2015 thì hàng hóa và dịch vụ bán vào trong khu chế xuất sẽ không cần phải làm các thủ tục hải quan với các trường hợp như sau:

– Cung cấp dịch vụ

– Cung cấp phần mềm thông qua phương tiện điện tử.

– Xây dựng và lắp đặt công trình.

– Cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nhằm phục vụ cho điều hành bộ máy của văn phòng và sinh hoạt của các cán bộ, công nhân làm tại DNCX, vật liệu xây dựng để xây dựng công trình trong DNCX.

– Hàng hóa trao đổi giữa các DNCX hoặc đưa vào đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa và một số công đoạn trong hoạt động sản xuất.

– Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài về đã nộp thuế và thực hiện các thủ tục theo quy định khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

– Hàng hóa bán từ doanh nghiệp nội địa vào khu chế xuất và DNCX đã nộp đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp thông thường trong trường hợp mặt hàng đó không phải nộp thuế xuất khẩu thì không phải lập tờ khai hải quan.

Đối với trường hợp mặt hàng có thuế xuất khẩu thì sẽ không phải làm thủ tục hải quan nếu loại hàng hóa đó dùng để làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX.

2. Hóa đơn có thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất có hợp lệ hay không?

Theo như phân tích ở trên, trừ các trường hợp hàng hóa phải chịu thuế xuất nhập khẩu thì các trường hợp ở bên nội địa bán cho bên chế xuất cần được lựa chọn áp dụng nộp thuế như hàng tiêu dùng hàng nội địa và không phải làm các thủ tục hải quan được trích dẫn tại điểm 4 công văn 2460/GSQL-GQ1.

Trường hợp DNCX” mua nguyên liệu, vật tư từ nội địa thì phải thực hiện thủ tục hải quan vì quan hệ nội địa và DNCX là quan hệ xuất nhập khẩu. Trừ một số trường hợp doanh nghiệp chế xuất lựa chọn làm thủ tục hoặc không làm thủ tục hoặc DNCX chấp nhận nộp đủ các loại thuế theo quy định tại: Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoảng 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Bởi vậy, nghĩa vụ của thuế, theo các quan điểm của cơ quan hiện tại, đặc biệt mỗi khi có hướng dẫn của Thông tư 39/2018/TT-BTC như trên thị trường hợp bên chế xuất mua hàng chấp nhận hóa đơn nộp đủ các khoản thuế như hàng nội địa thì đây chính là hóa đơn hợp lệ trong hồ sơ tính chi phí được trừ. Trường hợp gioa dịch này phát sinh thường xuyên và nhiều thì doanh nghiệp nên gửi công văn hỏi trực tiếp ý kiến của cơ quan thuế quản lý.

3. Căn cứ theo pháp luật các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với DNCX

Tại khoản 50 điều 1 thông tư số 39/2018/TT BTC sửa đổi điều 74 tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015

“Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

a – Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

+ Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

+ Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

+ Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

+ Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

+ Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

Theo điểm 50, điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 38/2015/TT-BTC:

b – Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).”

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News