Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

  • Ke Toan Gioi
  • 60
  • 3

Ketoangioi.com.vn xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Các hạch toán hàng cho biếu tặng, hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng khuyến mại, tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn thế nào

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
"a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. "
- Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương. 
- Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
 "5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."
 
Kết luận:
- Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương. Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu... Giá tính thuế bằng 0
 
Mặt khác
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại:
"Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại."
Theo đó, trước ngày 15/07/2018, khi thực hiện các chương trình khuyến mại: đưa hàng mẫu, tặng hàng hóa, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phát phiếu tham dự cuộc thi có thưởng, rút thăm may rủi,...thương nhân phải thực hiện việc đăng ký với Sở Công thương. Và do đó, nếu không thông báo, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và chỉ khi thông báo chương trình theo đúng quy định thì các khoản chi phí liên quan đến chương trình khuyến mại sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, khi Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2018, một số chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ hoặc thực hiện hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thực điện tử sẽ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở công thương nữa.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại:
"Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:
a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.
=> Căn cứ theo quy định trên, phần lớn các chương trình khuyến mại (trừ khuyến mại bằng hình thức kèm theo các chương trình mang tính may rủi) có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì không phải làm hồ sơ thông báo với Sở Công thường.
 

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi cụ thể theo 2 trường hợp như sau:

 VD: Tháng 5/2015 Công ty Ketoangioi áp dụng chương trình khuyến mãi: Mua 10 máy tính ASUS trị giá 15.000.000/chiếc tặng ngay 1 điện thoại samsung trị giá 3.000.000vnđ ( trị giá đện thoại  samsung < 100 triệu )
 

 

                                   Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Ký hiệu: AA/19P
 Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001

Ngày.5...tháng..5.năm 2019
 

Đơn vị bán hàng: Công ty Ketoangioi
Mã số thuế:  0101891111
Địa chỉ: số 8 ngõ 68 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại:................Số tài khoản......................

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
Tên đơn vị: Công ty Hà Nội
Mã số thuế: 0191833886
Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản…

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ASUS

Chiếc

10

15.000.000

150.000.000

02

Điện thoại  samsung

Chiếc

1

0

0

 

(Hàng khuyến mãi không thu tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cộng tiền                                                                                            150.000.000

Thuế suất GTGT:   ..10 %  , Tiền thuế GTGT:                                              15.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         165.000.000
Số tiền viết bằng chữ:.Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng


 

Lưu ý: Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mãi thì:
- Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.
- Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.

 

 

                                   Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Ký hiệu: AA/19P
 Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001

Ngày.5...tháng..5.năm 2019
 

Đơn vị bán hàng: Công ty Ketoangioi
Mã số thuế:  0101891111
Địa chỉ: số 8 ngõ 68 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

 

Điện thoại:................Số tài khoản......................

 

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
Tên đơn vị: Công ty Hà Nội
Mã số thuế: 0191833886
Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

 

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điện thoại  Nokia

Chiếc

1

0

0

 

(Hàng khuyến mãi không thu tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cộng tiền                                                                                                            0        

Thuế suất GTGT:   /  , Tiền thuế GTGT:                                                                   0

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                        0
Số tiền viết bằng chữ:.không đồng

 
 
Cẩm nang