Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

  • Dec 23, 2021
  • 718
Dưới đây Ketoangioi xin giới thiệu : cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Các hạch toán hàng cho biếu tặng, hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng khuyến mại, tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn thế nào
Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

- Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

"a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. "

- Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).

- Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

"5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."

- Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại một số chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ hoặc thực hiện hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thực điện tử sẽ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở công thương nữa:

"Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Kết luận:

- Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.

-Phần lớn các chương trình khuyến mại (trừ khuyến mại bằng hình thức kèm theo các chương trình mang tính may rủi) có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì KHÔNG phải làm hồ sơ thông báo với Sở Công thường.

- Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu... Giá tính thuế bằng 0

 

Sau đây, Ketoangioi  sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi cụ thể theo 2 trường hợp như sau:

Ví dụ: Tháng 5/2018 Công ty A áp dụng chương trình khuyến mãi: Mua 10 máy tính ASUS trị giá 10.000.000/chiếc tặng ngay 1 điện thoại Nokia trị giá 1.000.000vnđ

TH1: Bạn ghi chung 2 sản loại sản phẩm vào 1 hóa đơn

  Mẫu số:01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.5...tháng..5.năm 2018
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: 0123456789
Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:....... ........Số tài khoản........................
Họ tên người mua hàng: Lê Văn X
Tên đơn vị: Công ty XYZ
Mã số thuế: 0126789101
Địa chỉ: ..........
Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản……..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Máy tính ASUS Chiếc 10 10.000.000 100.000.000
02 Điện thoại Nokia Chiếc 1 0 0
  (Hàng khuyến mãi không thu tiền)        
           
           
Cộng tiền 100.000.000
Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 10.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán 110.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng.

Tham khảo thêm:

Theo Công văn 3809/TCT-DNL ngày 17/8/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho...”.

 

TH2: Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mãi thì:

- Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.

- Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.

Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.5...tháng..5.năm 2018
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY Es-Glocal
Mã số thuế: 0104963862
Địa chỉ: P2316, tháp B, Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại:.......024.3833.3535.........Số tài khoản........................
  Mẫu số:01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.5...tháng..5.năm 2018
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: 0123456789
Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:....... ........Số tài khoản........................
Họ tên người mua hàng: Lê Văn X
Tên đơn vị: Công ty XYZ
Mã số thuế: 0126789101
Địa chỉ: ..........
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điện thoại Nokia Chiếc 1 0 0
  (Hàng khuyến mãi không thu tiền)        
           
           
Cộng tiền 0
Thuế suất GTGT: ..\ , Tiền thuế GTGT: 0
Tổng cộng tiền thanh toán 0
Số tiền viết bằng chữ:.\

Chú ý: Nếu hàng hoá dùng để Khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu Nhưng không đăng ký với Sở Công Thương Thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra (như hàng cho biếu tặng)

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News