Cẩm nang (147)

Rating:
Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

  • Feb 20, 2022
  • 481
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi cá nhân khi tham gia quan hệ lao động hoặc khi phát sinh thu nhập không thường xuyên. Các nhân có quyền tự quyết toán thuế...
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

  • Jan 12, 2022
  • 450
Thuế vãng lai là loại thuế phát sinh ngoài tỉnh khác với địa điểm của doanh nghiệp đặt trụ sở trên đăng ký kinh doanh. Khi phát sinh loại thuế này doanh nghiệp sẽ phải tiến hành Cách...
Những lưu ý về Thuế Môn Bài mới nhất

Những lưu ý về Thuế Môn Bài mới nhất

  • Jan 09, 2022
  • 373
Thuế môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh. Mặc dù mức thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt...
Thủ tục thuế khi tăng vốn điều lệ công ty

Thủ tục thuế khi tăng vốn điều lệ công ty

  • Dec 28, 2021
  • 401
Khi nhà đầu tư có thể quyết định tăng vốn chủ sở hữu bằng cách đầu tư thêm vốn, điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty,...
Kiểm tra nhanh các rủi ro về thuế

Kiểm tra nhanh các rủi ro về thuế

  • Dec 28, 2021
  • 697
Để phân tích một doanh nghiệp, thuế họ thường phân tích báo cáo mà doanh nghiệp gửi để đánh giá doanh nghiệp, từ đó mới lựa chọn doanh nghiệp rủi ro cao hơn để xuống kiểm tra. Vì...