Cẩm nang

Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

 • Ke Toan Gioi
 • 181
 • 1
HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

 • Ke Toan Gioi
 • 173
 • 1
Quy định mới về hoàn thuế GTGT

Quy định mới về hoàn thuế GTGT

 • Ke Toan Gioi
 • 1107
 • 1
Chế độ thai sản năm 2017

Chế độ thai sản năm 2017

 • Vũ Tiến Đạt
 • 1958
 • 4
Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tỷ giá

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tỷ giá

 • Ke Toan Gioi
 • 2088
 • 2