Cẩm nang

Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

 • Ke Toan Gioi
 • 293
 • 1
HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

 • Ke Toan Gioi
 • 212
 • 1
Quy định mới về hoàn thuế GTGT

Quy định mới về hoàn thuế GTGT

 • Ke Toan Gioi
 • 1148
 • 1
Chế độ thai sản năm 2017

Chế độ thai sản năm 2017

 • Vũ Tiến Đạt
 • 1998
 • 4
Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tỷ giá

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tỷ giá

 • Ke Toan Gioi
 • 2165
 • 2