Cẩm nang

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

 • Ke Toan Gioi
 • 7032
 • 12
Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.1

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.1

 • Ke Toan Gioi
 • 1119
 • 0
Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

 • Ke Toan Gioi
 • 3100
 • 1
Khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý

Khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý

 • Ke Toan Gioi
 • 18395
 • 21
Những đổi mới cần lưu ý của thông tư 26/2015/TT-BCT

Những đổi mới cần lưu ý của thông tư 26/2015/TT-BCT

 • Ke Toan Gioi
 • 2968
 • 1
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 • Ke Toan Gioi
 • 2955
 • 0
Các bước đăng ký mã số thuế cho người lao động

Các bước đăng ký mã số thuế cho người lao động

 • Ke Toan Gioi
 • 1992
 • 1