Câu hỏi về chi phí du lịch cho người lao động và gia đình

  • Jun 19, 2020
  • 790
Người lao động và gia đình được công ty chi trả tiền khi đi du lịch cùng công ty, vậy chi phí đó có được tính vào chi phí hợp lý?
Câu hỏi về chi phí du lịch cho người lao  động và gia đình

Câu Hỏi:

Hằng năm, Công ty chúng tôi cho nhân viên đi du lịch, mỗi nhân viên được dẫn theo vợ (chồng), con đi cùng và Công ty sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Xin hỏi khoản chi phí cho người thân của người lao động này có được tính là chi phí phúc lợi cho nhân viên không? và có được tính vào chi phí hợp lý không ạ?

 

Trả Lời: 

Theo Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: 

“2.30. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định trên, khoản chi du lịch hằng năm cho bản thân và gia đình người lao động là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News