Câu hỏi về chi phí tiền học cho con của người lao động nước ngoài và chi tiền nhà cho người lao động?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 20, 2015
  • 760
Câu hỏi:
Trường hợp nào được hạch toán chi phí hợp lý các Khoản chi tiền học cho con của người lao động nước ngoài và khoản chi tiền nhà ở cho người lao động ?
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Theo quy định tại điểm 2.5 b, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn cụ thể như sau:

- Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: