Câu hỏi về Quyết toán thuế TNCN

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 21, 2015
  • 688
Câu hỏi:
Ông A làm việc tại Công ty X từ tháng 10/2014 và ký HD lao động 6 tháng với công ty X. sang tháng 01/2015 ong A nghỉ việc, ông A không ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế. Xin hỏi trường hợp này quyết toán năm 2014 như thế nào?
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn ban đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

+ Tại điểm b.2, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: Đối với cá nhân cư trú hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ việc làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần.

+ Trường hợp Ông A không ủy quyền quyết toán thuế thì Công ty xuất chứng từ khấu trừ thuế để ông A tự quyết toán.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: