Câu hỏi về tình huống xuất tiêu dùng hàng hóa nội bộ

  • Ke Toan Gioi
  • 621
  • 0

Công ty  tôi hoạt động trong lĩnh vực nội thất: đóng bàn ghế, giường tủ, lắp đặt cửa....  Năm 2014 Công ty tôi đã dùng 45 bộ bàn ghế vào các văn phòng phục vụ cho hoạt động của công ty. Vậy xin hỏi công ty tôi có phải tính và nộp thuế GTGT cho 45 bộ bàn ghế đó không?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Căn cứ vào khoản 4  điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

"Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT."

Tuy nhiên vào ngày  25/08/2014 để tạo điều kiện cho người nộp thuế , Tổng cục thuế đã bạn hành  Thông tư 119/2014/TT-BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)

Căn cứ vào khoản 2 điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định: "Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT."

=> Như vậy:

- Bộ bàn ghế nào xuất tiêu dùng nội bộ từ 01/01/2014 đến  31/08/2014 phục vụ hoạt động SXKD thì công ty bạn phải tính và nộp thuế GTGT

- Bộ bàn ghế xuất tiêu dùng nội bộ từ 01/09/2014 đến  31/12/2014 phục vụ hoạt động SXKD thì công ty bạn không phải tính và nộp thuế GTGT