Câu hỏi về Tờ khai thuế TNDN từ quý IV/2014?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 17, 2015
  • 945
Câu hỏi:
Tôi được biết từ quý IV/2014 không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN như vậy có đúng không?
Trả lời:

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Điều 17, TT151/2014/TT-BTC  quy định như sau:

Điều 17Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12aTạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Thông tư 151 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014.

=> Do đó, kể từ kỳ tạm nộp thuế quý IV/2014,  doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: