Câu hỏi về việc Áp dụng mức thuế suất 20 % hay 22% trong năm 2014?

  • Ke Toan Gioi
  • 539
  • 0
Cho tôi hỏi: Theo tôi biêt thì từ năm 2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông có 2 mức là 22% và 20%. Xin hỏi, với tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ của công ty tôi năm 2013 là 22 tỷ đồng và dự kiến tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 là trên 27 tỷ đồng thì năm 2014 công ty tôi áp dụng mức thuế suất nào 20 % hay 22%?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC thì: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 22%.

Những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.Tổng doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ của năm trước liền kề.

Như vậy, tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2013 của công ty bạn là 22 tỷ đồng (tức là > 20 tỷ đồng) nên công ty bạn áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 22% cho năm 2014. Nếu tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 của công ty bạn là trên 27 tỷ tức là đạt trên 20 tỷ đồng thì năm 2015 công ty bạn áp dụng mức thuế suất 22%.