Câu hỏi vê xuất hoá đơn bán hàng từ kho ngoại quan

  • Dec 01, 2021
  • 345
Câu hỏi vê xuất hoá đơn bán hàng từ kho ngoại quan
CÂU HỎI:
 
Công ty tôi là công ty 100% vốn việt nam, có nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài , sau đó cho hàng thẳng vào kho ngoại quan. Hàng hóa từ kho ngoại quan sẽ được xuất bán cho khách hàng. Tháng 8N2018 chúng tôi có giao hàng từ kho ngoại quan cho công ty A - là doanh nghiệp chế xuất.
"- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.
+ Tại khoản 20, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế:
“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT 20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài. Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu...”.
Căn cứ vào điều khoản trên công ty chúng tôi khi bán hàng cho công ty A(hàng hóa giao từ kho ngoại quan cho công ty chế xuất) sẽ là quan hệ mua bán hàng hóa không chịu thuế. và Khi lập hóa đơn GTGT, đơn vị chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ Bộ Tài chính tư vấn giúp chúng tôi: công ty chúng tôi ghi hóa đơn như vậy có đúng quy định không ạ? Trân trọng cảm ơn
 
TRẢ LỜI:
 

- Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn về lập hóa đơn đối với đối tượng không chịu thuế GTGT:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của Độc giả nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và đưa thẳng vào kho ngoại quan (không làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa), sau đó Công ty bán hàng hóa từ kho ngoại quan vào khu chế xuất thì hàng hóa được xác định là hàng được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty lập hóa đơn đối với hàng hóa không chịu thuế như hướng dẫn tại khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News