Cho thuê nhà phải nộp những thuế gì?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Apr 14, 2015
  • 1476
Câu hỏi:

Hiện nay Tôi chuẩn bị ký hợp đồng cho thuê nhà. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp Luật thuế hiện hành thì tôi có phải nộp thuế gì không?

Trả lời:

1.Trường hợp cá nhân có nhà cho thuê mà tiền cho thuê nhà hàng năm trên 100 triệu trở xuống

Cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNCN

=>  Nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa : 01/TNDN (theo tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Trường hợp cá nhân có nhà cho thuê mà tiền cho thuê nhà hàng năm trên 100 triệu trở lên thì nộp 3 loại thuế sau:

a) Thuế môn bài:  1 triệu / năm

b) Thuế giá trị gia tăng: Bên cho thuê nhà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. 

Số thuế GTGT phải nộp =  doanh thu X 5%

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Thuế TNCN phải nộp = [(Doanh thu x 30%) – Các khoản giảm trừ] x thuế suất (%),

Trong đó:

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo hợp đồng, không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

- Việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) chỉ được tính 1 lần. Trường hợp người nộp thuế vừa có thu nhập từ cho thuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc có thu nhập từ kinh doanh, nếu người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi trả tiền lương, tiền công hoặc nơi kinh doanh thì tạm thu thuế TNCN từ cho thuê nhà là 10%.

 - Thuế suất thuế TNCN áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại chính sách thuế TNCN tại TT 111/2013/TT-BTC.

 

Hồ sơ kê khai thuế
- Hợp đồng thuê nhà. (Chú ý: hợp đồng thuê nhà từ 6 tháng trở lên phải công chứng)
- Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
- Giấy giới thiệu của DN cho người đi thuê nhà.


Kèm theo các giấy tờ mà cá nhân cho thuê nhà phải khai và ký
- Tờ khai đăng ký thuế TNCN theo mẫu 01/ĐK-TNCN
- Tờ khai đăng ký thuế theo theo mẫu 03-ĐK-TCT
- Tờ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 09C/PL-TNCN (trường hợp cá nhân cho thuê nhà chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này ở bất kỳ nơi trả thu nhập cho họ)

- Giấy đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ

- Tờ khai thuế Môn bài
- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 05/GTGT.
Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.
Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà

Lưu ý: .Nếu doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân có nhà cho thuê các khoản thuế trên thì thể hiện rõ trong hợp đồng để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: