Chuyển lỗ của năm 2013 sang quý 4 năm 2014 có được không ?

  • Jan 21, 2015
  • 826
Câu hỏi:
Công ty em năm 2013 lỗ.Sang quý 1, quý 2 năm 2014 cũng lỗ.Quý 3 và quý 4 năm 2014 có lãi.Vậy em được chuyển số lỗ của năm 2013 sang được không hay chỉ được chuyển lỗ của quý 1 và quý 2 năm 2014 thôi! Xin chân thành cám ơn
Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

 Tại Điều 9 của Thông tư 78-2014-TT-BTC  có quy định về Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

" 2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 
Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm."

=> Căn cứ quy định trên, Công ty có số lỗ năm 2013, quý 1,2/2014 thì số lỗ của năm 2013 và quý 1,2/2014 được chuyển sang lãi của quý 3/2014 Nếu sau khi chuyển lỗ mà quý 3/2014 vẫn không phát sinh thuế TNDN phải nộp thì công ty được tiếp tục chuyển lỗ sang quý 4/2014 .

Khi quyết toán thuế thì chuyển chính thức vào tờ khai quyết toán.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: