Chuyển nhượng vốn, thành viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

  • Nov 24, 2021
  • 392
Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình trong công ty thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?
Chuyển nhượng vốn, thành viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi:

Công ty tôi là CTY TNHH MTV, giám đốc cũng là chủ sở hữu cty. Cho tôi hỏi, vì Giám đốc sắp sang nước ngoài định cư nên ông ấy đang tính chuyển nhượng vốn góp cho người khác. Vốn điều lệ công ty hiện tại là 1 tỷ, ông chuyển nhượng cho người khác cũng 1 tỷ luôn, vậy cho tôi hỏi ông có phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa không? Vậy khi làm thủ tục chuyển đổi, thì có phải chứng minh quá trình mua bán bằng chuyển khoản hay không? Xin cám ơn!

Trả lời:

1. Vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 64  Luật doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền: “c. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác”. Theo đó, chủ sở hữu công ty TNHH MTV có quyền chuyển nhượng phần vốn góp. Khi chuyển nhượng phần vốn góp, nếu có thu nhập phát sinh thì chủ sở hữu công ty phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân: “a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế”. Theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC thì tổ chức kinh tế bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã…

Thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn cũng chính là thu nhập chịu thuế và được xác định như sau: Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Thu nhập chịu thuế = Giá bán – ( Giá mua + chi phí)

Trong trường hợp chuyển nhượng vốn phát sinh thu nhập thì thuế suất là 20%. Nếu không có chênh lệch về giá trị tăng thêm của vốn (ghi cụ thể trong hợp đồng chuyển nhượng vốn) thì không phải chịu thuế.

2. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp có chữ ký các bên.

– Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

– Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác định của công ty.

Như vậy, khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn, ngoài những giấy tờ trên Giám đốc công ty bạn không phải tiến hành chuyển khoản để chứng minh quá trình chuyển nhượng vốn của mình.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News