Có được Gộp báo cáo tài chính năm 2014 với 2015?

  • Ke Toan Gioi
  • 680
  • 0

Công ty tôi thành lập tháng10/2014 đến nay phát sinh rất ít hóa đơn, chứng từ. công ty tôi có được gộp báo cáo tài chính 3 tháng của năm 2014 làm cùng với báo cáo tài chính năm 2015 không?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Căn cứ khoản 3, Điều 3 của TT số 78/2014/TT-BTC quy định:

"Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.    Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng."

=> Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng, Công ty bạn thành lâp từ tháng 10/2014, và  tính từ 10/2014 đến hết năm 2015 là 15 tháng. Như vậy công ty bạn được gộp BCTC năm 2014 và 2015

Bạn cần làm công văn và gửi lên chi cục thuế trực tiếp quản lý để thông báo về việc gộp BCTC

Mẫu công văn xin gộp BTCB bạn tham khảo     tại đây