Có được góp vốn bằng tiền mặt?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 26, 2015
  • 871
Câu hỏi:

Anh chị cho em hỏi: công ty em thành lập năm 2013 vốn điều lệ 2 tỷ. trong đấy năm 2013 góp vốn điều lệ bằng tiền mặt là 1 tỷ, đự tính tháng 2/2015 sẽ góp vốn số tiền còn lại là 1 tỷ bằng tiền mặt

Tuy nhiên em nghe nói từ 01/03/2014 việc góp vốn không được dùng tiền mặt có đúng không ạ? 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Căn cứ vào điều 6  nghị định 222/2013/NĐ-CP ( ngày 31 tháng 12 năm 2013) có hiệu lực từ 01/03/2014 quy định:

"Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau."

=> Nếu năm 2015 công ty bạn góp vốn bằng tiền mặt là sai quy định, bạn  cần được thực hiện việc góp vốn qua tài khoản ngân hàng

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: