Công ty mới thành lập kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 23, 2015
  • 1150
Câu hỏi:
Tôi dự định mở công ty vào tháng 1/2015. Vậy công ty tôi sẽ nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Căn cứ vào khoản b1 điều 15 Thông tư 151 /2014/TT-BTC:

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

......................

 Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

=>  Nếu doanh nghiệp bạn bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp bạn thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: