Công ty thành lập năm 2014 thì quý IV công ty kê khai thuế theo tháng hay theo quý?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 13, 2015
  • 665
Câu hỏi:
Công ty thành lập tháng 7/2014. tôi đọc thông tư 151 thì hướng dẫn DN thành lập năm 2014 thì quý IV được phép khai thuế GTGT theo quý! Tuy nhiên chi cục thuế hướng dẫn công ty chúng tôi như sau: kê khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2014 và từ quý I/2015 mới chuyển sang kê khai theo quý. Tôi không biết kê khai theo tháng như hướng dẫn của cán bộ thuế hay kê khai theo quý như TT 151 hướng dẫn. gần hết hạn kê khai thuế. Mong anh (Chị) có thể giúp tôi giải đáp vướng mắc. Chân thành cảm ơn!
Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của công ty bạn chúng tôi đã tham khảo thêm hướng dẫn của chi cục thuế Hà Nội và hướng dẫn bạn như sau:

Căn cứ công văn số 5878/TCT-CS ngày 27/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT hướng dẫn:

“…trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quýSau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”      

- Trường hợp Công ty của bạn thành lập  từ tháng 07/2014 thì từ ngày 01/10/2014 công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Trường hợp từ 1/10/2014 công ty đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng thì công ty được lựa chọn:

+ Tiếp tục khai thuế GTGT theo tháng đến hết tháng 12/2014 và từ quý I/2015 công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

+ Hoặc công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ quý IV/2014. Đối với hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 10, tháng 11/2014 đơn vị có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc đề nghị hủy bỏ hồ sơ khai thuế GTGT tháng 10, tháng 11/2014 đã nộp.

 - Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng theo năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định đối tượng khai thuế theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: