Công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm?

  • Oct 19, 2021
  • 406
Khi doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần thực hiện thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu và hoàn thiện sổ sách, chứng từ… Dưới đây là một số công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm.
Công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm?

I. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP

- Treo bảng tại trụ sở công ty.

- Mua chữ ký số, Đăng ký nộp thuế điện tử.

- Mở Tài khoản ngân hàng và từ ngày 1/5/2021, DN không phải thông báo TKNH với sở KHĐT mà tuỳ từng cơ quan thuế quản lý yêu cầu nộp/ không nộp mẫu 08/TT105/2020/TT-BTC.

- Nộp tờ khai và lệ phí môn bài qua trang nộp thuế điện tử. (DN thành lập từ 25/2/2020 được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập, hạn nộp tờ khai + lệ phí môn bài là 30/1 năm sau liền kề.)

- Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho Chi cục thuế nơi DN đặt trụ sở chính (Có nhiều nơi không bắt buộc nộp, mọi người tuỳ cơ ứng biến). Chi tiết bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, giấy xác nhận mẫu dấu

2. Biên bản họp hội đồng thành viên(đối với công ty TNHH 2TV trở lên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông(đối với công ty Cổ phần), biên bản này sẽ bầu chủ tịch hội đồng quản trị, bổ nhiệm giám đốc.

3. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc do chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký.

4. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký, (nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng).

5. CMND bản sao y có công chứng của Giám đốc (mang theo bản chính của GĐ để đối chiếu)

6. CMND bản sao y có công chứng của Kế toán

7. Công văn đăng ký hình thức kế toán: không có cũng chẳng sao

8. Tờ khai phí môn bài và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (Nộp qua mạng internet)

9. Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (làm luôn để sau này phát sinh TSCĐ khỏi phải đi đăng ký) (nếu không nộp cũng không sao)

- In ấn phát hành hóa đơn GTGT:

+ Hóa đơn giấy: Bạn chuẩn bị đơn "ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN..."mẫu 3.14 và 3.16, (Giám đốc ký tên, đóng dấu), bạn nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn và sẽ được nhận 1 phiếu hẹn trả kết quả sau 2 ngày làm việc.(Theo thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC về việc sử dụng hóa đơn giấy)

+ Hóa đơn điện tử: Công ty nộp mẫu 01 theo nghị định 119 nếu được chi cục thuế yêu cầu rồi trực tiếp qua các công ty sản xuất hóa đơn điện tử để đăng ký mua phần mềm, nộp qua mạng internet và bản mẫu hóa đơn GTGT điện tử tại bộ phận 1 cửa hoặc ấn chỉ.(Theo thông tư 32/2011/TT-BTC về việc sử dụng hóa đơn điện tử)

Sẽ có cán bộ quản lý thuế điện thoại hẹn, và đến doanh nghiệp của bạn kiểm tra (trong thời gian 5 ngày kể từ ngày bạn đề nghị đặt in hóa đơn):

1. Có treo bảng hiệu Công ty hay không

2. Có phòng làm việc, có thiết bị làm việc...

3. Có hợp đồng thuê nhà (mượn nhà hay không, lưu ý: hợp đồng trên 1 năm)

Nếu đáp ứng đủ những điều kiện trên, các bạn sẽ được phép mua Hóa đơn GTGT (theo phiếu trả kết quả)

Chọn công ty nào báo giá rẻ thì đặt in hoặc đặt mua hóa đơn GTGT. Nhận hóa đơn mẫu để làm thông báo phát hành hóa đơn. Sau khi thông báo phát hàng 2 ngày là đã được phép sử dụng hóa đơn(nếu sau 2 ngày thông báo phát hành hóa đơn kể cả chi cục thuế không đồng ý mà không có văn bản thì bạn vẫn có quyền sử dụng).

II. DOANH NGHIỆP CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

Quý doanh nghiệp phải coi kỹ công ty mình đăng ký hình thức ghi sổ theo quyết định nào (Thông tư 133/TT-BTC hay Thông tư 200/2014/TT-BTC )
Kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ hoạt động theo luật doanh nghiệp số 68/2014-QH13(thay thế luật doanh nghiệp năm 2005),
VỐN ĐIỀU LỆ từ ngày 01/03/2014 theo điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP và thông tư 09/2015/TT-BTC, phải được góp bằng chuyển khoản(đối với tổ chức góp vốn hoặc mua lại phần vốn góp/Cổ phần), cá nhân thì vẫn được sử dụng hình thức góp vốn bằng tiền mặt.

Thời hạn góp vốn của tất cả các loại hình doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH 2TV trở lên, Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh là 90 ngày (cam kết không quá 60 ngày),theo Khoản 2, Điều 48, Điều 74, luật doanh nghiệp 2014(các công ty này sẽ chịu trách nhiệm tài sản trên phần vốn góp của mình), Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân nên không có con dấu riêng và chịu trách nhiệm vô hạn đối với tài sản của mình. Riêng loại hình Hợp tác xã(HTX) không phải là doanh nghiệp, có luật HTX riêng điều chỉnh nhưng về chế độ kế toán vẫn sử dụng theo chế độ kế toán của doanh nghiệp.

HÓA ĐƠN: Chỉ được xuất hóa đơn sau khi đã thông báo phát hành 2 ngày.

* Công việc hằng ngày phải làm:

Tập hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:

- Khi DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa… Thì công việc của kế toán thuế là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.

- Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiền hành xử lý và kiểm tra xem có hợp lý – hợp lệ - hợp pháp hay không.

- Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai các bạn phải xử lý ngay.

- Định khoản kế toán (làm sổ) mỗi ngày để tránh việc dồn ứ vào thời gian cao điểm.

- Cuối cùng là các bạn phải sắp xếp và lưu trữ hóa đơn chứng từ để đảm bảo không xảy ra việc rách nát, cháy hỏng…

Lưu ý: Những chứng từ như: Phiếu thu, chi, nhập, xuất phải lưu trữ 5 năm. Những hóa đơn thông thường phải lưu trữ 10 năm.

Công việc hàng quý/tháng:

- Từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải lập tờ khai Thuế TNDN tạm tính nữa(doanh nghiệp tự tính, nếu có lãi tự đi nộp)..

- Doanh nghiệp mới thành lập, năm đầu tiên nộp tờ khai thuế GTGT theo quý. (Nếu DN bạn muốn có thể đăng ký nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng).

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý (bạn phải kê khai thêm theo tháng nếu doanh nghiệp bạn có dấu hiệu rủi ro về thuế).

- Hạn nộp các tờ khai trên theo tháng là ngày 20 của tháng liền kề tiếp theo, theo quý là ngày cuối cùng của tháng liền kề của quý tiếp theo.

* Công việc cuối năm:

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm). Cá nhân tự quyết toán thì hạn nộp 30/4.

- Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm).

- Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản. (nộp trước ngày 31/03 hàng năm)

In các giấy tờ sổ sách kế toán cần thiết, đóng gói và lưu trữ cẩn thận để phục vụ lúc quyết toán.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News