Đăng ký kê khai thuế PP khấu trừ công ty mới thành lập

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Feb 10, 2015
  • 710
Câu hỏi:

Công ty tôi dự tính  thành lập tháng 2/2015 Công ty tôi muốn đăng ký kê khai thuế tho PP khấu trừ thì tôi phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:    

 Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm:

    “…Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh”

=>  Căn cứ quy định trên,theo ý kiến của chúng tôi: Công ty bạn muốn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT(mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: