Doanh nghiệp 100% việt nam có được thanh toán tiền USD cho doanh nghiệp chế xuất

  • Ke Toan Gioi
  • 50
  • 2

Doanh nghiệp chế xuất có được nhận thanh toán khi bán hàng cho công ty 100% việt nam

Câu  Hỏi:  Công ty em là 1 công ty TNHH vốn 100% là của Việt Nam , công ty em có mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất,

Vậy công ty em có được thanh toán tiền USD  cho doanh nghiệp chế xuất không?

Công ty em có tài khoản ngân hàng USD.

 

Trả Lời:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam:

“...

12. Người cư trú là doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định sau:

a) Được ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi mua hàng hóa từ thị trường nội địa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

b) Được báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán, nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản với doanh nghiệp chế xuất khác.

…”   

=> Do đó: doanh nghiệp chế xuất không được nhận thanh  toán  USD  từ doanh nghiệp 100% việt nam.

Cẩm nang