Giá trị quyền sử dụng đất được trình bày cùng với giá trị của tòa nhà trong bất động sản đầu tư ?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 10, 2014
  • 675
Câu hỏi:
Một liên doanh có một tòa nhà được phân loại là bất động sản đầu tư. Quyền sử dụng đất của mảnh đất mà trên đó tòa nhà này được xây dựng là do bên Việt Nam góp vốn. Vậy giá trị quyền sử dụng đất cũng được trình bày cùng với giá trị của tòa nhà trong bất động sản đầu tư hay phải được trình bày riêng như một tài sản cố định vô hình?
Trả lời:

Giá trị quyền sử dụng đất cũng được trình bày cùng với giá trị của toà nhà trong bất động sản đầu tư nhưng là 2 đối tượng BĐS đầu tư nếu có thời gian sử dụng khác nhau hoặc có thể ghi nhận là một đối tượng BĐS đầu tư nếu cùng một thời gian sử dụng và phải thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận BĐS đầu tư.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: