Hỏi về các khoản chi phí Trang phục, điện thoại, văn phòng phẩm và công tác phí khi làm Quyết toán thuế TNCN cho người lao động?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 17, 2015
  • 1737
Câu hỏi:
Các anh chị cho em hỏi:"Trang phục, điện thoại, văn phòng phẩm và công tác phí được tính vào lương của nhân viên thì không phải nộp thuế TNCN. Vậy các khoản chi phí trên khi quyết toán thuế TNCN có phải kê khai vào lương hay không?" Em cảm ơn nhiều ạ.
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. 

Căn cứ vào Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn  thực hiện thì:

- Chi trang phục cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bằng tiền, hoặc hiện vật hoặc cả hiện vật và bằng tiền đến mức 5 trđ/năm không phải chịu thuế, không phải kê khai khi tính, quyết toán thuế TNCN, phần vượt mức quy định 5 trđ phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN và phải kê khai khi tính, quyết toán thuế.

- Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài không quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức Nhà nước, các chi phí vé máy bay, đi lại, nghỉ khách sạn có hóa đơn chứng từ, tiền ở khoán theo mức quy định đối với cán bộ công chức nhà nước theo thông tư số 97/2010/TT-BTC  ngày 6/7/2010 đối với đi công tác trong nước và thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 đối với đi công tác nước ngoài, không phải chịu thuế... không phải kê khai khi tính, quyết toán thuế TNCN. Phần chi vượt quy định trên phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và phải kê khai khi tính, quyết toán thuế.

Cụ thể:

Theo quy định tại điểm đ.4, Khoản 2, Điều 2 TT số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước phải chịu thuế TNCN.

Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: