Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

  • Sep 23, 2021
  • 355
Hợp đồng cộng tác viên có thể hiểu là hợp đồng được ký kết giữa tổ chức với cá nhân, làm việc theo chế độ cộng tác và không thuộc biên chế của tổ chức đó.
Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Hợp đồng cộng tác viên là gì?

Trước khi giải đáp Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm xã hội không? bài viết xin đưa ra nội dung về Hợp đồng cộng tác viên là gì?

Luật hiện hành hiện nay không có quy định hay khái niệm nào về hợp đồng cộng tác viên. Hợp đồng cộng tác viên có thể hiểu là hợp đồng được ký kết giữa tổ chức với cá nhân, làm việc theo chế độ cộng tác và không thuộc biên chế của tổ chức đó. Cộng tác viên được trả thù lao theo từng công việc hoàn thành, hoặc theo tiến độ thực hiện công việc.

Hai bên tự thỏa thuận dân sự với nhau về công việc, hoàn thành xong sẽ thanh toán tiền thù lao, không có thời gian cố định mà tính theo sản phẩm. Hợp đồng cộng tác viên lúc này được coi là  một dạng hợp đồng dân sự. Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng, bên sử dụng phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng”. Có thể thấy rất rõ ràng mối quan hệ giữa cộng tác viên và người sử dụng cộng tác viên hoàn toàn tự thỏa thuận với nhau mà không có bất cứ ràng buộc nào về nội quy, quy chế lao động; thời gian, địa điểm làm việc thường tự do; thù lao được trả theo công việc được giao, tạm ứng và thanh toán khi xong công việc.

Ngoài ra, căn cứ theo điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019  về Hợp đồng lao động

“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động”.

Hợp đồng cộng tác viên có thể được xem là hợp đồng lao động khi đáp ứng sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Cộng tác viên được ký kết hợp đồng lao động có thời hạn thì sẽ thuộc quản lý của Luật lao động.

Các trường hợp đóng Bảo hiểm xã hội

 Căn cứ theo điểm a, điểm b, Khoản 1, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.”

Theo quy định pháp luật hiện hành thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ hoặc hợp đồng theo một công việc nhất định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1/1/2018 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội.

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo những phân tích bên trên thì câu hỏi Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng Bảo hiểm xã hội không? được giải đáp.

- Trong trường hợp doanh nghiệp kí hợp đồng với cộng tác viên nhưng là sự thỏa thuận dân sự giữa hai bên theo hợp đồng dịch vụ:  bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

Người làm việc cho Công ty cung cấp một dịch vụ làm việc và hưởng lương dựa trên doanh số mình bán ra, không chịu sự quản lý về thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ,… trong Bộ Luật Lao động mà được quy định tại Chương 9 trong Bộ Luật Dân sự. Khi đó, hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ nên bên cung ứng dịch vụ không phải là người lao động nên không áp dụng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Đối với trường hợp hợp đồng cộng tác viên đóng bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp ký hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động. Khi đó người lao động sẽ được áp dụng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News