Hướng dẫn cách hạch toán thu nhập bất thường của người lao động

  • Feb 03, 2015
  • 1053
Câu hỏi:

Anh, chị cho em hỏi ạ: anh A ký hợp đồng lao động với công ty B.  Trước đó, anh A chấm dứt hợp đồng với công ty cũ(công ty C) và bị phạt vi phạm hợp đồng là 12 tr. Công ty B đồng ý trả cho anh A 12tr kia và ghi trên điều khoản trên hợp đồng lao động vừa ký, và khoản đó đc tính thuế thu nhập bất thường của anh ta và phải tính thuế TNCN. Vậy nếu em là kế toán của công ty B thì em nên định khoản thế nào ạ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Căn cứ vào điều 1 khoản 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

.................."

=> Theo như bạn trình bày thì Anh A chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty C và bị phạt vi phạm hợp đồng là 12 triệu. Công ty B có thuê anh A về làm việc và đồng ý trả tiền phạt 12 triệu cho anh A.

Theo chúng tôi bạn để được hạch toán 12 triệu vào chi phí thì công ty B cần có chứng từ sau:

1. Hợp đồng lao động ký kết với anh A trong hợp đồng có quy định sẽ trả 12 triệu tiền vi phạm hợp đồng lao động với công ty C và số tiền thuế TNCN anh A phải nộp cho ngân sách nhà nước

2. Bản photo  hợp đồng lao động của anh A với công ty C -  Trong đó có điều khoản quy định về phạt vi phạm hợp đồng.

3. Phiếu chi tiền của công ty B cho anh A ( Nếu trả 12 triệu cho anh A bằng tiền mặt)/ ủy nhiệm chi( Nếu trả 12 triệu cho anh A bằng chuyển khoản)

4. Phiếu thu của công ty C (Nếu anh A nộp tiền phạt bằng tiền mặt)/ Giấy nộp tiền vào tài khoản công ty A( Nếu anh A nộp phạt với công ty C qua ngân hàng)

Nếu đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật thì công ty bạn hạch toán như sau:

- Căn cứ vào hợp đồng lao động hạch toán:

Nợ 6422/6421: 12.000.000 VND

Có TK 3335: 1.200.000 VND   (khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập)

Có TK 334: Thuế TNCN : 10.800.000 VND

- Khi chi tiền cho anh A

Nợ TK 334: 10.800.000 VND

Có TK 111,112:10.800.000 VND

- Khi nộp thuế TNCN của anh A cho NSNN

Nợ TK 3335: 1.200.000 VND

Có TK 111,112: 1.200.000 VND

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: