Hướng dẫn làm thủ tục thai sản

  • Apr 26, 2015
  • 7643
Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Hướng dẫn làm thủ tục thai sản

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN GỒM: 

1. Doanh Nghiệp chuẩn bị:- Danh sách thanh toán chế độ thai sản Mẫu C70A-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)- Báo giảm lao động theo mẫu: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS Theo quyết định 1018/QĐ-BHX2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản Người lao động chuẩn bị:a. Đối với lao động nữ sinh con, gồm:- Sổ bảo hiểm xã hội.- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

3. Các bước thực hiện:Bước 1:   Người lao động nộp hồ sơ cho DN.Bước 2:   Báo giảm lao động+) Mẫu D01-TS+) Mẫu D02-TS  - Theo quyết định 1018/QĐ-BHXH

Bước 3:   Lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản: +) Mẫu C70A-HD+) Bản sao giấy khai sinh của em bé (Photo công chứng)+) Sổ bảo hiểm của lao động nữ sinh con

4. Thời hạn giải quyết - DN giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho DN trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Mức hưởng chế độ thai sản:

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. (Hiện nay là 1.150.000 vnđ/tháng)

- Mức hưởng chế độ thai sản: = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của người mẹ.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News