Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

  • Feb 01, 2015
  • 1305
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty, các thủ tục khi thay đổi mức đóng, số lượng lao động...
Hướng dẫn  thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN  năm 2015

Căn cứ vào Điều 43 Luật Việc làm quy định :  Kể từ ngày 01/01/2015, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm tất cả người sử dụng lao động có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ và mở rộng thêm đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng bên cạnh người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn. (Không còn giới hạn phải đủ 10 người như trước).

Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì NLĐ vẫn phải đóng BHYT, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng.

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng phải đóng BHYT mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy: Khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng DN và NLĐ phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

I. Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham lần đầu như sau:

1. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

2. Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT  Mẫu D02-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 

3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT   Mẫu số TK01-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 

4. Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

5.  Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

6.  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS), kèm theo:

+) Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+) Phương thức trả lương cho người lao động.

Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

II. Truy Thu :  Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung gồm:

1.  Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).

2. Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu D02-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

3. Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

4. Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

5. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT   Mẫu số TK01-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 

Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

III. Thay đổi  mức đóng

1. Người lao động thay đổi một trong các yếu tố:tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH;  mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:

-  Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS  theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

-  Người lao động (trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước): bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

2. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng.

- Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS  theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

IV. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động DN cần làm thủ tục sau:

1. Trường hợp tăng lao động:

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu số TK01-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

2. Trường hợp giảm lao động:

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS theo QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014).

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

Download  quyết định 1018/QĐ-BHXH tại đây

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News