Hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm

  • Apr 20, 2015
  • 1164
Công văn số 1287/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính trả lương ngày nghỉ hằng năm quy định:
Hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm

- Trường hợp NSDLĐ sử dụng NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng năm đã được NSDLĐ quy định thì NLĐ được trả tiền làm thêm giờ ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương theo ngày;- Trường hợp NLĐ do thôi việc, mất việc làm hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán tiền ngày nghỉ hàng năm bằng 100% tiền lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ).Ngoài ra, còn hướng dẫn về phép năm cho thời gian thử việc: sau thời gian thử việc, nếu ký HĐLĐ thì tính vào ngày nghỉ hàng năm, nếu không ký HĐLĐ thì thanh toán tiền ngày nghỉ hằng năm tương ứng.

Xem chi tiết nội dung công văn số 1287/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 04 năm 2015 về tính trả lương ngày nghỉ hằng năm TẠI ĐÂY

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News