Hướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

  • Ke Toan Gioi
  • 828
  • 0

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn Công văn 5806/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh thành trực thuộc trung ương giải đáp thắc mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi khấu trừ, hoàn thuế.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải có đầy đủ ;- Tên, số hiệu, ngày tháng năm lập chứng từ.- Tên địa chỉ, CMND , số hiệu tài khoản của người trả tiền, tên địa chỉ ngân hàng phục vụ người trả tiền- Tên địa chỉ, CMND , số hiệu tài khoản của người thụ hưởng số tiền trên chứng từ, tên địa chỉ ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.- Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ

Link down công văn: link

Cẩm nang