Kê khai thuế với hàng hóa trả lại

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 28, 2015
  • 1128
Câu hỏi:
Cho tôi hỏi:
Trường hợp hàng trả lại thì bên mua và bên bán kê khai trên tờ khai GTGT như thế nào?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Theo điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
"2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. 
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập."

Về tờ khai, bạn làm như sau:
- Bên mua trả lại hàng.
Khi bạn nhận hóa đơn đầu vào,  vì công ty bạn đã kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT để khấu trừ thuế VAT rồi nên khi xuất trả hàng, công ty bạn phải kê khai vào 01-1/GTGT để nộp trả lại thuế mà Công ty bạn đã khấu trừ.
- Bên bán nhận hàng trả lại. 
Kê khai vào 01-2/GTGT để khấu trừ thuế công ty bạn đã nộp khi bán hàng

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: