Khi thay đổi nơi làm việc có phải làm thủ tục chuyển MST cá nhân sang đơn vị mới

  • Ke Toan Gioi
  • 2111
  • 0

Năm 2014 tôi có đăng ký mã số thuế TNCN ở công ty A , đến đầu năm 2015 tôi nghỉ việc ở công ty A chuyển sang làm việc tại công ty B. Ở công ty B  tôi đăng ký mã số thuế TNCN thì chi cục thuế ko cấp mã số thuế mới vì số chứng minh của tôi đã được đăng ký mã số thuế ở công ty A . Vậy cho tôi hỏi: phải làm thủ tục gì để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty B? 

Trả lời

Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 3 quy định nguyên tắc cấp mã số thuế như sau:

“Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.”

 

=>Căn cứ theo quy định trên cơ quan thuế chỉ cấp mã số thuế cá nhân 1 lần cho cá nhân sử dụng suốt đời. Do vậy mỗi cá nhân khi chuyển nơi làm việc thì vẫn được sử dụng MST đã được cơ quan thuế cấp để sử dụng, mà không phải đăng ký cấp MST cá nhân  mới khi thay đổi nơi làm việc.