MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCH ANH-VIỆT

  • Ke Toan Gioi
  • 77
  • 3

Mẫu phiếu đề nghị tiếp khách được sử dụng trong cách doanh nghiệp thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, đối tác để tạo các mối quan hệ trong công việc và mang đến lợi ích cho cả 2 bên. Trong những trường hợp các cá nhân cụ thể muốn tiếp khách thì cần làm mẫu phiếu đề nghị tiếp khách và gửi lên Ban lãnh đạo và bộ phận Nhân sự để được phê duyệt và có những hỗ trợ về địa điểm, chi phí...

Biểu mẫu