Mua hàng trên 20 triệu có bắt buộc lập Hợp đồng mua bán?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Mar 06, 2015
  • 4787
Câu hỏi:

Khi thanh toán tiền mua hàng hóa như: máy móc, thiết bị hay dịch vụ... giá trị trên 20 triệu đồng, công ty đã lập lệnh thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Vậy thủ tục thanh toán ngoài hóa đơn GTGT ra, em có cần phải ký Hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp không?

Trường hợp nào thì cần phải ký hợp đồng?

Trả lời:

Căn cứ Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty có mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu áp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán theo hình thức trả chậm, bù trừ công nợ, ủy quyền bến thứ ba thanh toán thì phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán).

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: