Mượn xe có hợp đồng nhưng không xuất hóa đơn, chi phí tiền xăng có được chấp nhận?

  • Huong Nguyen
  • 1907
  • 0
Công ty em không có xe, mượn xe của cá nhân nhưng không xuất hóa đơn trong đó ghi tiền xăng do cty trả thì chi phí tiền xăng thực tế phát sinh có hóa đơn có được tính vào chi phí được trừ khi tính thế TNDN không vậy? Em cám ơn.

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Căn cứ vào khoản 1 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

" 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng."

=> Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Đơn vị mượn xe của cá nhân  để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì các chi phí như tiền xăng xe, tiền lương tài xế, tiền sửa chữa xe… được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Đơn vị phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, tài liệu chứng minh các khoản chi phí mua xăng, sửa chữa, bảo dưỡng xe… thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra cần có hợp đồng mượn xe trong đó có ghi rõ các nội dung như: tên, địa chỉ, mã số thuế bên cho mượn và bên mượn xe; tên, loại xe; thời điểm bắt đầu và kết thúc việc mượn xe; các chi phí tiền xăng, sửa chữa, bảo dưỡng xe trong thời gian mượn xe do bên cho mượn hay bên mượn xe chịu.