Người lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội?

  • Sep 20, 2021
  • 403
Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Vậy, trường hợp người lao động trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?
Người lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội?

Từ 2021, người lao động có được ký hợp đồng lao động để thử việc?

Tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thử việc như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Theo đó, từ năm 2021, các bên có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc.

Như vậy, nội dung về thử việc có thể được ghi nhận bởi hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng nêu rõ: Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Vì thế, có thể hiểu, thử việc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Trường hợp nào người lao động thử việc được đóng BHXH?

Như đã phân tích ở trên, từ năm 2021, các bên có thể ký hợp đồng thử việc hoặc thỏa thuận về nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

Mặt khác, tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định về trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có:

b) người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, theo quy định trên, bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên mà không áp dụng đối với hợp đồng thử việc.

Đồng nghĩa với đó, người lao động ký hợp đồng thử việc không phải là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, người lao động thử việc ký hợp đồng lao động mà trong đó có nội dung thỏa thuận về thử việc thì sẽ được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.  Khi đó, thời gian thử việc của người lao động sẽ được tính vào thời gian hưởng bảo hiểm xã hội.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News