Nguyên tắc vàng khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT 

  • Ke Toan Gioi
  • 80
  • 3

Sau khi kết thúc hạn kê khai thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế phát hiện sai sót cần phải sửa chữa đã tiến hành kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng. ketoangioi.com.vn hướng dẫn bạn đọc 6 nguyên tắc khi kê khai bổ sung thuế gia trị gia tăng như sau:

Nguyên tắc cần nhớ khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT 

 

1. Sai đâu sửa đó

Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng đó (quý đó) kê khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào, tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. (Nếu tháng đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn tờ khai thuế GTGT => chọn tháng (quý) sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK =>Ghi =>Đóng). Sau đó mới thực hiện được Khai bổ sung.

Bổ sung lần 1 => Lấy dữ liệu của tờ khai chính thức

 Bổ sung lần 2 => Lấy số liệu trên tờ khai bổ sung lần 1 

 Bổ sung lần 3 => Lấy số liệu trên tờ khai bổ sung lần 2

2. Không phải cứ khai bổ sung là bị phạt

chỉ có trường hợp điều chỉnh làm  tăng số thuế phải nộp  thì doanh nghiệp nộp thêm tiền thuế và tiền chậm nộp 

3. Không phải cứ khai bổ sung là điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38

Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế bạn phát hiện ra sai sót)

4. Không phải cứ quên không kê khai là khai bổ sung

Bạn chỉ phải khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. 

Còn đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót: không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

5. Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung

Tờ khai thuế GTGT tháng (quý) sau luôn phải lấy theo số dư cuối kỳ (chỉ tiêu 43) của tờ khai chính thức tháng (quý trước) và thực hiện điều chỉnh (nếu có).

Ví dụ: quý 1/2020, bạn có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 500tr.

Nhưng bạn đã khai sai, và bạn đã làm tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 20/05. Số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 300tr, giảm 200tr so với lần đầu. Tại kỳ kê khai thuế quý 2/2020, chỉ tiêu 22 bạn  đã điền số liệu là 300tr (số liệu của tờ khai bổ sung lần 1 chuyển sang chứ không phải số liệu của tờ khai lần đầu chuyển sang). => BẠN ĐÃ KÊ KHAI SAI

=> Trong trường hợp này, số liệu tại chỉ tiêu 22 tại kỳ khai thuế quý 2/2020 vẫn phải là 500tr (Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang tại tờ khai lần đầu), và phần khai chênh lệch là 200tr, bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý 2/20120

6. Ghi phần lý do tại bảng khai bổ sung

Bạn  cần ghi phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé các bạn, để nắm được là tại sao lại làm tờ khai bổ sung này

Cẩm nang