Những quy định người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi (Phần 2)

  • Apr 26, 2017
  • 1638
Những quy định người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi (Phần 2)

Những quy định người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi (phần 1) nói về những điều chú ý trong hợp đồng lao động ở phần 2 này sẽ nói về các quy định về lương - điều mà người lao động quan tâm nhất. Các quy định như sau:

1. Mức lương của NLĐ không được thấp hơn lương tối thiểu theo quy định của pháp luật.

2. Phải được trả lương đầy đủ, đúng hạn, nếu NSDLĐ chậm lương thì chậm không quá 01 tháng và phải trả thêm lãi suất trong 01 tháng đó.

3. Lương làm thêm giờ:

- Làm thêm vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Làm thêm vào ban đêm, Người thì được trả thêm ít nhất bằng 30% và được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

4. Được quyền tạm ứng tiền lương.

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News