Nộp tiền thuế Môn bài cho trụ sở chính và chi nhánh

  • Huyen Chu
  • 1051
  • 0

Công ty em là nhà hàng ăn uống có trụ sở ở Cầu giấy và có thêm cơ sở nữa ở Đống Đa.Như thế thì khi nộp thuế môn bài kế toán phải nộp ở 2 KBNN Cầu Giấy và Đống Đa riêng đúng không ạ?Có được nộp chung ở Cầu Giấy không?

Trả lời

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

 Nơi nộp thuế môn bài gồm:

1.  Kho bạc Nhà nước hoặc

2.  Cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp,  đồng thời nộp thuế Môn bài cho các đơn vị trực thuộc đóng trên cùng địa phương cấp tỉnh.

3.  Các đơn vị trực thuộc, đóng trên địa phương cấp tỉnh khác với đơn vị chính thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở.

4.  Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định  như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

 

=> Công ty bạn có trụ sở chính tại Cầu Giấy và chi nhánh ở Đống Đa thì bạn có thể nộp thuế môn bài ở quận Cầu Giấy.