Nộp tờ khai thuế trễ 01 ngày có bị phạt tiền?

  • Vũ Tiến Đạt
  • 1558
  • 0
Trong Quý 3/2014, công ty chúng tôi nộp tờ khai ngày 31/10/2014 (qua 12h đêm ngày 30/10/2014), trễ 1 ngày, vậy mức phạt bao nhiêu?

Trả lời

Căn cứ khoản 1, 2 điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

"Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

..."

Đề nghị Công ty tham khảo thực hiện và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.