Phụ cấp ăn trưa; điện thoại; xăng xe và tiền thưởng sáng kiến được miễn đóng BHXH

  • Ke Toan Gioi
  • 2145
  • 0

Công ty có trả lương nhân viên bao gồm lương cơ bản và các phụ cấp sau: Cơm trưa, công tác (xăng, điện thoại), đồng phục, phụ cấp doanh số bán hàng tháng theo doanh thu thực hiện (thay đổi hàng tháng theo doanh thu). Vậy mức lương công ty đóng BHXH là lương cơ bản đúng không?

Trả lời

    Căn cứ Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 là mức lương và các khoản phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động.
    Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự. 
    Các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động không đóng BHXH.
Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương và phụ cấp theo quy định trên và phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định./