QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO CÁ NHÂN KHÔNG LÀM ĐỦ 12 THÁNG

  • Mar 15, 2018
  • 3141
QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO CÁ NHÂN KHÔNG LÀM ĐỦ 12 THÁNG

CÂU HỎI:

Trong năm 2017 tôi là sinh viên mới ra trương và bắt đầu đi làm từ tháng 7/2017, trước đó tôi không có khoản thu nhập gì khác. Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 15 triệu đồng/ tháng. Hàng tháng Công ty vẫn khấu trừ tiền thuế TNCN của tôi. Cuối năm tôi có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay, Tôi muốn hỏi 2 vấn đề như sau:

Thứ nhất: khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi có được tính giảm trừ cho bản thân cả 12 tháng không hay chỉ được tính giảm trừ cho những tháng có thu nhập?

Thứ hai: sau khi quyết toán thuế nếu tôi có số tiền thuế nộp thừa muốn hoàn. Vậy tôi trực tiếp đến cơ quan thuế để thực hiện hoàn hay thực hiện hoàn qua công ty?

TRẢ LỜI

 Đối với vấn đề thứ nhất bạn hỏi, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại mục 1 Điều 9 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng tức là 108 triệu đồng/năm. Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trong năm bạn mới giảm trừ cho các tháng có thu nhập thì khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân bạn được tính giảm trừ cho bản thân đủ 12 tháng.

Đối với vấn đề thứ hai bạn hỏi, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Tại điều 28 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính có quy định: Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Như vậy, khi bạn uỷ quyền cho công ty quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế của bạn cũng được công ty thực hiện.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News