Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.

  • Robot
  • 530
  • 0
Chúng tôi có thuê một gian hàng, nhưng trả tiền thuê hàng tháng bằng cách như sau: Tiền thuê gian hàng = số tiền thoả thuận cố định + 15% doanh thu bán hàng trong tháng. Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.

Trả lời

Hàng tháng khi trả tiền thuê gian hàng phục vụ cho việc bán hàng, ghi:            

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng                         Có TK 111, 112...