Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 19, 2014
  • 645
Câu hỏi:
Chúng tôi có thuê một gian hàng, nhưng trả tiền thuê hàng tháng bằng cách như sau: Tiền thuê gian hàng = số tiền thoả thuận cố định + 15% doanh thu bán hàng trong tháng. Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.
Trả lời:

Hàng tháng khi trả tiền thuê gian hàng phục vụ cho việc bán hàng, ghi:            

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng                         Có TK 111, 112...

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: