06/GTGT

Mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập

Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc nộp Thông báo đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (mẫu 06/GTGT) đối với các doanh nghiệp mới thành lập và thành lập từ quý IV năm 2014